Beheer en management

 

De zorgvuldigheid waarmee CPA Services administratie voert over de door haar uitgevoerde werkzaamheden heeft een tweeledig doel. We zijn niet bang voor het nemen van verantwoordelijkheid als het gaat om beheer en management van een totaal objectenbestand. Aan de hand van diverse rapportagevormen leveren wij de bewijsvoering van de uitgevoerde werkzaamheden en geven de opdrachtgever tevens de tools om intern beleid te voeren. Middels unieke geautomatiseerde gegevensverwerking waarvoor de programmatuur in eigen huis is ontwikkeld, is monitoring van werkzaamheden en status quo voor beide partijen inzichtelijk en een goede basis om op te anticiperen.

 

Bestandsbeheer

Bij aanvang van een nieuwe activiteit brengen wij het totale objectenbestand van de opdrachtgever minutieus in kaart en gebruiken dit bestand, samen met de opdrachtgever, als basis. Hierop worden continu mutaties uitgevoerd zodat altijd up to date informatie beschikbaar is.

 

Opbouw schadehistorie

Het uitgevoerde schadeherstel wordt per object dagelijks verwerkt in rapportages. Frequentie, aard van de schade en materiaalverbruik op locatieniveau geven een duidelijk beeld van de kosten en maken interpretaties mogelijk voor de opdrachtgever om beleidsmatige beslissingen te nemen.

 

Voorraadbeheer

Om dagelijks herstelwerkzaamheden uit te kunnen voeren en daarmee de uitval van objecten te minimaliseren, is het noodzakelijk om over reservematerialen en
onderdelen te beschikken. CPA Services heeft voor haar opdrachtgevers een magazijnfunctie en voert daarover zorgvuldig administratie zodat elk verbruik gedetailleerd gerapporteerd wordt aan opdrachtgever.

 

Kwaliteitsbewaking

Nationale uniformiteit in kwaliteit wordt gewaarborgd door schouwing van de objecten bij aanvang van de activiteiten. Op basis daarvan wordt samen met de opdrachtgever een programma van eisen opgesteld. Dit wordt vertaald naar een handboek waar middels beeld en tekst stapsgewijs de werkzaamheden zijn vastgelegd. Controles op technische en visuele aspecten worden periodiek uitgevoerd en de constateringen met aanbevelingen geƫvalueerd met de opdrachtgevers.

 

Logistieke planning

Door het landelijk dekkend karakter van de organisatie van CPA Services worden reguliere werkzaamheden dusdanig logistiek ingepland, dat de reistijd tot een minimum wordt beperkt. De flexibiliteit en multidisciplinaire eigenschappen maken het mogelijk om meerdere activiteiten voor een opdrachtgever binnen een afgesproken tijdsbestek gekoppeld uit te voeren.

 

 

 

 

 

 

Beheer en management

Ga naar:

Nieuws