Inspectie- en
herstelwerkzaamheden

 

Kostbare objecten en apparatuur voor publiekelijk gebruik worden dagelijks aan de elementen bloot gesteld. De initiële investeringen voor aanschaf zijn gedaan, maar de bewaking daarvan laat vaak te wensen over. Maar het structureel inspecteren, constateren en herstellen van schades, voorkomt verval en verlengt de levensduur van de objecten en apparatuur aanmerkelijk. Voor met name apparatuur is bijvoorbeeld het 1e lijns electrotechnisch onderhoud van groot belang. Gelukkig zijn er ook partijen die dit erkennen en hiervoor CPA Services inschakelen. Op basis van een kwaliteitsanalyse per productgroep wordt een maatwerk programma opgesteld, dat naadloos aansluit bij het eisenpakket van de opdrachtgever. Deze preventieve benadering kan veel problemen voorkomen en is financieel aantrekkelijk en beheersbaar.

 

Toegangssystemen

In steeds toenemender en dringender mate is beveiliging van eigendommen en openbare ruimtes en terreinen de vraag van zowel eigenaar als gebruiker. Hieraan wordt tegemoet gekomen door het aanbrengen van toegangssystemen om de gewenste veiligheid te creëren en waarborgen. Deze toegangssystemen brengen wel met zich mee dat eventuele schades of storingen de toegankelijkheid van een ruimte of terrein tijdelijk kunnen bemoeilijken. Dus is het zaak snel ter plaatse te zijn. CPA Services beschikt over een landelijke storingsdienst die binnen de afgesproken tijd het euvel verhelpt.

 

Toepassingen o.a.:

- treinstations

- metrostations

- parkeerterreinen

- gesloten fietsenstallingen

 

Kaartverkoopapparatuur

Kaartverkoopapparatuur maakt het mogelijk een kaartje te kopen op ieder gewenst tijdstip van de dag, zonder dat daarvoor personeel ter beschikking moet zijn. Dit bespaart hoge kosten en optimaliseert de opbrengst. Maar als een apparaat defect is, is het van belang zo snel mogelijk de werking van het apparaat te herstellen. Door zowel preventieve controles als calamiteitenherstel wordt de beschikbaarheid geoptimaliseerd.

 

Toepassingen o.a.:

- treinstations

- metrostations

- parkeerterreinen

 

Terreinbeheer

Op buitenterreinen waar nauwelijks controle en onderhoud plaatsvinden krijgt vervuiling en onveiligheid al snel de overhand. Deze associaties hebben een negatieve weerslag op het imago van de eigenaar van het betreffende terrein en het publiek zal het gebruik ervan proberen te mijden. Voorkom dit door het onderhoud en beheer onder te brengen bij CPA Services.

 

Toepassingen o.a.:

- carpoolplaatsen

- industrieterreinen

- parkeerterreinen

 

Reizigersvoorzieningen

Zowel openbaar vervoer bedrijven als provincies en gemeentes komen reizigers tegemoet door voorzieningen te faciliteren die het aantrekkelijk maken om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Het betreft gebruiksobjecten die niet alleen aan slijtage maar ook aan vandalisme onderhevig zijn. Preventief en correctief onderhoud zijn de sleutelwoorden.

 

Toepassingen o.a.:

- fietsenstallingen

- abri’s

- haltepalen

- busstations

- treinstations

- metrostations

 

 

 

 

 

 

Beheer en management

Ga naar:

Nieuws