Reiniging en onderhoud

 

Diverse productgroepen vragen om een specialistische benadering en vinden geen aansluiting bij de reguliere schoonmaakbranche. CPA Services hanteert een modulaire opbouw van reinigingsprogramma’s met daaraan gekoppeld onderhoudswerkzaamheden. Deze zijn specifiek gericht op enerzijds het optimaliseren van het gebruiksgemak van het object en anderzijds het bewaken van de levensduur en de gedane investering.

 

Reclameobjecten

Dit zijn objecten die zich rechtstreeks richten tot het publiek en daarom altijd een optimale uitstraling moeten hebben, Immers, de reclameboodschap die hierin is aangebracht wordt samen met de omringende omgeving opgenomen door het publiek. Deze directe, eerste indruk moet positief zijn anders schiet deze dure reclameruimte zijn doel voorbij. Niet alleen het object zelf maar ook de omringende omgeving wordt door CPA Services meegenomen in het onderhoudsprogramma.

 

Toepassingen o.a.:

- abri’s
- reclame vitrines
- informatieborden
- billboards

 

Haltepalen en digitale informatie displays

Reizigers zijn bij het gebruik van openbaar vervoer gericht op de informatie die zij via haltepalen krijgen. Als buitenobjecten staan deze informatiedragers bloot aan vervuiling en vernieling.

 

Geldautomaten

Het fenomeen geldautomaat is in korte tijd gemeengoed geworden. Ze worden intensief gebruikt en hebben vaak een open opstelling. Als visitekaartje van een financiële instelling moet de geldautomaat er te allen tijde tiptop uitzien. De cliënten mogen niet ‘vies van het geld’ zijn.

 

Tankstations

Bemenste tankstations worden steeds vaker omgebouwd naar onbemenste tankstations (Express locaties). CPA Services biedt een custom made onderhoud- en beheermodel  aan om de kwaliteit/reinheid en veiligheid te borgen.

 

 

 

 

 

 

Beheer en management

Ga naar:

Nieuws